Machinery

Machinery

Machinery

Measurement Capabilities

บริษัท Tse Lup ปรับปรุงความต้องการทางด้านอุปกรณ์ในการตรวจวัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเพิ่มชุดอุปกรณ์ตรวจวัดจำนวนมากและความสามารถในการตรวจสอบลักษณะภายนอกอย่างละเอียดด้วยสายตา นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและสมบูรณ์แบบ